Primele șapte luni ale anului au fost presărate de numeroase acțiuni de informare, dar și control al inspectorilor de la ”Protecția Consumatorilor”

Distribuie articolul

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Galați a făcut public, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din luna august, bilanțul activităților pe prima jumătate a acestui an.


În perioada ianuarie – iulie 2021 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi a desfăşurat 759 acţiuni de control finalizate cu 495 procese verbale de constatare-contravenţie, 254 de procese verbale de constatare şi 10 procese verbale de prelevare;


• 41 controale tematice dispuse prin programul de control al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi tematici proprii ale CRPC Regiunea SudEst Galaţi;
• cercetarea si soluţionarea a 742 sesizări şi reclamaţii primite din partea consumatorilor;
• realizarea a 800 de acţiuni de informare, educare si consiliere a consumatorilor şi operatorilor economici privind modificările legislative în domeniu.


Activitatea de supraveghere a pieţei a vizat întreaga gamă de produse şi servicii oferite consumatorilor, fiind efectuate acţiuni în domeniile produselor alimentare și celor nealimentare, a prestărilor de servicii, servicii și produse financiare.


Cu ocazia acţiunilor de control efectuate au fost depistate produse neconforme în valoare totală de 514.270 lei, în anul 2021, faţă de 421.530 lei, în aceeaşi perioadă a anului 2020, majoritatea cu provenienţă extracomunitară, respectiv China si Turcia.


Potrivit competenţelor oferite de lege, CJPC Galaţi a primit, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2021, 756 de reclamaţii comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 709 reclamaţii.

Valoarea despăgubirilor acordate consumatorilor, ca urmare a reclamaţiilor formulate la CJPC Galaţi, a însumat 369.572 lei în anul 2021, faţă de 175.356 în primele 7 luni ale anului 2020.


Din datele prezentate, rezultă că, în primele şapte luni ale anului 2021, la nivelul CJPC Galaţi:

  • numărul acţiunilor de control desfăşurate a crescut cu cca 30% faţă de aceeasi perioadă din anul 2020. Acţiunile de control au vizat în primul rând consilierea și prevenția operatorilor economici, iar amenzile și alte măsuri coercitive au fost aplicate abia ulterior și doar atunci când a fost efectiv necesar.
  • acţiunile de supraveghere a pieţei s-au axat primordial pe depistarea şi retragerea de la comercializare a produselor potenţial periculoase, aspect reflectat prin valoarea produselor retrase definitiv de la comercializare;
  • s-a acordat o atenţie sporită soluţionării reclamaţiilor consumatorilor, astfel încât la sfârşitul anului, procentul reclamaţiilor cercetate si soluţionate a fost de 98 % din totalul celor înregistrate, iar valoarea despăgubirilor acordate consumatorilor este apreciabilă (dublă faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020).
  • încrederea consumatorilor în instituţia noastră a crescut, dovadă fiind numărul în creştere al reclamaţiilor depuse de consumatori (756, în 2021, faţă de 709, în 2020). Chiar dacă a fost pandemie, reclamaţiile au putut fi depuse la sediul instituţiei, prin poşta electronică sau transmise prin Poşta Română şi curierat.

Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns