Nou termen limită pentru ONG-urile care solicită finanțări pentru educație de mediu

Distribuie articolul

Administraţia Fondului pentru Mediu anunță prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului pentru solicitanții organizaţii neguvernamentale.

Astfel, solicitanții eligibili pot depune cererile de finanțare în aplicația informatică, împreună cu documentația aferentă până la data de 12 mai, ora 23.59

Bugetul alocat pentru această sesiune este de 150 de milioane de lei.

În cadrul Programului, beneficiarul derulează proiectul

  • – numai în parteneriat cu autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, şi/sau cu unităţi şi instituţii de învăţământ de stat;
  • – în cadrul acestor acorduri de parteneriat pot fi adăugate, numai în calitate de parteneri, alte organizaţii neguvernamentale, precum şi instituţii/autorităţi publice din domeniul protecţiei mediului;
  • – modalitatea de participare la derularea proiectului, drepturile şi obligaţiile partenerilor, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor proiectului se stabilesc prin acord de parteneriat, beneficiarul având calitate de lider de proiect.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, un solicitant ONG poate depune două proiecte în calitate de lider de parteneriat.

De asemenea, în cadrul unei sesiuni de finanţare, un ONG poate avea calitatea de partener în cel mult două proiecte.

Finanţarea în cadrul programului se acordă în cuantum de maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanţarea unui proiect este de 500.000 lei.

Ghidul de finanțare și alte informații relevante sunt publicate pe site-ul instituției, www.afm.ro, la secțiunea dedicată acestui program.


Distribuie articolul

You May Also Like