Marinarii fluviali gălățeni calificați se pot specializa în Estonia, printr-un proiect CERONAV

Distribuie articolul

16 participanți la Programul de Calificare marinar fluvial, organizatde CERONAV, au șansa să fie selectați pentru un stagiu de pregătire practică în străinătate.

Potrivit unei informări recente, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV este beneficiar al unui Proiect de Mobilitate a persoanelor în scopul învățării, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+ 2021-2027, în baza unui Contract de finanțare încheiat cu ANPCDEFP. În acest sens, instituția organizează selecția cursanților ce vor efectua un stagiu de pregătire practică la Estonian Nautical School din Tallinn, Estonia.

Vor fi selectați 16 participanți și 3 rezerve.

Durata deplasării va fi de 14 zile (12 zile de stagiu din care cel puțin 3 zile la bordul unor nave școală, la care se adaugă 2 zile de călătorie) în perioada 12 – 25.05.2024.

Criterii de eligibilitate:

  • calitatea de cursant în cadrul Programului de Calificare marinar fluvial
  • competențe lingvistice, limba engleză, nivel minim A1 constatat la evaluare.

Criterii de evaluare a candidaților:

  1. Dosar candidatură: 30%
  2. Evaluare competențe lingvistice: 30%
  3. Interviu: 40%

––––––––

Școala Nautică Estoniană este singura instituție de formare profesională din Estonia care efectuează formare profesională navală. Curriculum-urile sunt în conformitate cu Convenția internațională privind standardele de formare, certificare și supraveghere pentru navigatori (STCW), 1978 și standardul de calitate ISO 9001:2015.


Distribuie articolul

You May Also Like