Mai mult de jumătate dintre firmele care construiesc în Galați, NEPROFESIONISTE!

Distribuie articolul

Și asta nu o spunem noi ci datele prezentate, zilele acestea, de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (I.T.M.), în urma Campaniei naționale de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

Practic, din cei 105 angajatori, verificați de ITM, care desfășurau activități în domeniul construcțiilor, 69 angajatori au fost avertizați și apoi sancționați pentru mai multe nereguli și abateri de la lege depistate în activitatea lor. Culmea este că angajatorii din construcții au beneficiat, din plin, și de o perioada de informare și pregătire privind modul în care se pune accentul pe modul de lucru în domeniul construcțiilor și a respectării legislației în vigoare.

Potrivit ITM, prima etapă a campaniei s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2023 și a constat în mediatizarea, informarea și organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Galați cu principalii dezvoltatori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor.

A doua etapă, derulată în perioada aprilie – noiembrie 2023, a constat în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, prin acțiuni de control la aceștia, precum și controale de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

Odată derulată campania de verificare, inspectorii de muncă au constatat numeroase neconformități:

– neautorizarea activității de construcții din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

– neasigurarea dispozitivelor de protecție colectivă (ex. balustrade suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară);

– utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele) care nu îndeplineau toate cerințele de securitate;

– existența unor goluri neprotejate împotriva pericolului de cădere în gol;

– neacordarea de către angajator a echipamentului individual de protecție;

– neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție adecvat riscurilor existente în șantierele temporare și mobile (ex. centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, căști de protecție, s.a.);

– neverificarea de către angajator a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecție;

– lipsa planului propriu de securitate și sănătate în muncă din șantierul temporar, la momentul controlului; neasigurarea unei instruiri suficiente și adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă;

– neasigurarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice activităților desfășurate în șantierul temporar;

– neorganizarea activității de prevenire și protecție la nivelul unității, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;

– neasigurarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta șantierului temporar;

– neasigurarea sprijinirilor de maluri la lucrările de săpături;

– neîntocmirea planului propriu de securitate și sănătate;

– lipsa evidenței zonelor cu risc ridicat și specific.

Astfel, au fost constatate 144 neconformități pentru care au fost dispuse 144 măsuri cu termene de realizare precise. Totodată, au fost aplicate 143 sancțiuni contravenționale dintre care 123 avertismente și 20 amenzi contravenționale în cuantum de 88.000 lei, unui număr de 69 angajatori.


Distribuie articolul

You May Also Like