Informații utile pentru fermieri: granturi pentru sectorul vegetal

Distribuie articolul

Începând din această săptămână, producătorii agricoli din sectorul vegetal pot depune cereri de acordare a grantului direct la Centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafaţă și este de echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăşi echivalentul în lei a 280.000 euro.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024.

Beneficiarii schemei sunt:

– producători agricoli persoane fizice; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor OUG nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

– producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societăţile agricole organizate în conformitate cu Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

– societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

– grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute potrivit OG nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

– cooperativele agricole organizate potrivit prevederilor Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– organismele/organizaţiile de testare a soiurilor, de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare.

APIA informează potențialii beneficiari că cererile de acordare se depun în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Resursele financiare totale sunt de 1.200.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 243.239,956 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidul solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro .


Distribuie articolul

You May Also Like

One thought on “Informații utile pentru fermieri: granturi pentru sectorul vegetal

Comments are closed.