Gata! PROHIBIȚIE la pescuit!

Distribuie articolul

Prin Ordinul nr. 57/675/2022 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2022 a fost stabilită perioada de prohibiţie generală.


Astfel, au fost instituite măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ sau sportiv şi fa-milial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole natu-rale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 7 iunie inclusiv, cu unele excepţii.


Nerespectarea prevederilor ordinului menţionat se sancţionează potrivit dispoziţiilor O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

Pescuitul recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de protecţie constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei şi cu reţinerea şi suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului sau autorizaţiei.


Pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace, al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă şi interzi-cerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an şi trei ani.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns