Deșeuri numeroase și în albiile râurilor gălățene

Distribuie articolul

După ce, zilele trecute, un raport al Gărzii de Mediu a arătat imaginea mai puțin plăcută, insalubră, a localităților din județul Galați, iată că și albiile apelor locale sunt pline de gunoaie.


Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Galați a verificat sectoare a 47 cursuri de apă şi șapte torenţi, afluenţi ai râurilor Siret, Bârlad şi Prut, cât și fluviul Dunărea pe raza municipiului Galați, ce tranzitează 32 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Galați astfel:

  • 2 municipii: Galați și Tecuci;
  • 1 oraş: Târgu Bujor.
  • 29 comune (comuna Smârdan, comuna Schela, comuna Pechea, comuna Slobozia Conachi, comuna Valea Mărului, comuna Cudalbi, comuna Cuca, comuna Tulucești, comuna Barcea, comuna Buciumeni, comuna Nicorești, comuna Brăhășești, comuna Țepu, comuna Șendreni, comuna Piscu, comuna Bălășești, comuna Matca, comuna Corod, comuna Cuza Voda, comuna Drăgușeni, comuna Vânători, comuna Frumușița, comuna Măstăcani, comuna Fârțănești, comuna Bălăbănești, comuna Suceveni, comuna Ghidigeni, comuna Poiana, comuna Umbrărești).
    Controalele, desfășurate în perioada 15 aprilie – 31 mai, au identificat existenţa depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor :
    Au fost mai fost descoperite depozite de deșeuri amplasate ilegal în albiile minore ale cursurilor de apă, pe malurile şi pe zonele de protecţie ale acestora, în cantităţi mai mari, în comunele Vânători și Frumușița, iar în cantităţi mai mici pe teritoriul unităților administrativ teritoriale Cuca, Nicorești și Buciumeni.
    U.A.T. comuna Vânători a ȋncălcat prevederile art. 87, pct. 60 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care U.A.T. comuna Vânători nu a asigurat curățarea cursurilor de apă și a malurilor acestora pe raza localităților, precum și neluarea măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, pentru care a fost sancționată cu Avertisment de către reprezentantul S.G.A. Galați. În raportul SCA se menționează ca la data controlului pe raza comunei Vânători au fost constatate depozitări ȋnsemnate de ambalaje tip PET pe malurile cursurilor de apă Valea lui Manolache, Valea Negurii și Calica. De asemenea, U.A.T. comuna Frumușița a ȋncălcat prevederile art. 87, pct. 60 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul în care U.A.T. comuna Frumușița nu a asigurat curățarea cursurilor de apă și a malurilor acestora pe raza localităților, precum și neluarea măsurilor operative privind verificarea stării de salubritate a cursurilor de apă, pentru care a fost sancționată cu Avertisment de către reprezentantul S.G.A. Galați. La data controlului pe raza comunei Frumușița au fost constatate depozitări ȋnsemnate de ambalaje tip PET și gunoi de grajd pe malurile cursurilor de apă Frumușița și Ijdileni.

Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns