Cum se eliberează certificatul de atestare fiscală

Distribuie articolul

Potrivit art. 69 alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

(4) Ori de câte ori o instituţie sau autoritate publică trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice sau juridice, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea unui certificat de atestare fiscală, a unei adeverinţe de venit sau a unui alt document cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză, instituţia sau autoritatea publică are obligaţia să solicite certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit sau documentul respectiv de la organul fiscal competent.

În acest caz, persoana fizică sau juridică NU mai are obligaţia depunerii certificatului, adeverinţei sau documentului, se arată într-un comunicat al AJFP Galaţi. Informaţiile privind cazierul fiscal sunt disponibile pentru instituţiile publice prin utilizarea sistemului informatic PATRIMVEN.

Cât privește persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi întreprinderi familiale (IF) sunt obligate să solicite certificatul de cazier fiscal prin SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL – SPV. (Temei legal: art. 79 alin. (11) şi (12) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală).

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor modalităţile prin care se poate solicita certificatul de cazier fiscal, respectiv: – La sediile organelor fiscale. – Prin intermediul serviciului SPAŢIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV), de către contribuabilii înregistraţi în SPV; Pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se accesează site-ul www.anaf.ro, secţiunea SPV – Spaţiul Privat Virtual / Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual şi se completează un formular web securizat.

Solicitarea transmisă din Spaţiul Privat Virtual al titularului, se face prin accesarea Secţiunii Solicitări / Eliberare documente / Certificat de cazier fiscal, selectarea CIF/CUI/CNP-ului şi menţionarea motivului solicitării.

Cazierul fiscal se primeşte în Secţiunea Mesaje din SPV, în format PDF, semnat cu semnătura electronică a Ministerului Finanţelor/ANAF. Pentru verificarea autenticităţii cazierului fiscal transmis prin intermediul Spaţiului Privat Virtual este disponibil pe site-ul ANAF, în secţiunea Servicii Online, serviciul Verificare documente electronice eliberate în Spaţiul Privat Virtual.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns