Cum ieșim la pensie?

Distribuie articolul

Mai devreme sau mai târziu, oamenii ajung să-și pună problema ieșirii din câmpul muncii, astfel încât să poată să se bucure de roadele muncii de-o viață, de mai mult timp liber și de ce are viața mai frumos de oferit după o anumită vârstă. Problema este că nu e chiar atât de simplu să ieși la pensie, dacă nu ai atins încă limita de vârstă, însă dacă vei cunoaște anumite informații, situația ți se va simplifica foarte mult și vei ști ce ai de făcut.

În cazul în care ești decis să ieși din câmpul muncii înainte de a împlini vârsta standard de pensionare pentru femei sau bărbați, după caz, trebuie sa cunoști câteva aspecte importante. Vârsta standard de pensionare este 62 ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare, de 32 ani si 6 luni. Prin reducerea vârstei standard de pensionare cu 5 ani, rezultă că, începând cu împlinirea vârstei de 57 de ani și 2 luni, persoana în cauză va putea solicita pensia anticipată, însă doar dacă la momentul solicitării, va face dovada realizării unui stagiu de cotizare de cel puțin 40 ani și 6 luni (32 ani și 6 luni/stagiul complet de cotizare prevăzut de lege + 8 ani).

Trebuie să știm că reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la aceasta categorie de pensie nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special. De altfel, la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul:

a. a beneficiat de pensie de invaliditate;

b. a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă;

c. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;

„Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncă se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat”, prevede legea.

Conform prevederilor legale în vigoare la noi în țară, pensia anticipată se poate obține cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, adică persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263.

De la pensie anticipată, la pensie pentru limită de vârstă

Odată ce ai început să beneficiezi de pensia anticipată, în câțiva ani vei putea ieși la pensie pentru limită de vârstă, iar pentru această situație, legislația în vigoare are o serie de reglementări clare. Astfel, la data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare, după caz, a plăţii pensiei.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita pensia anticipată în 2023

Dosarul pe care-l depui pentru a beneficia de pensie anticipată anul acesta este destul de stufos.

Acesta conține, după caz:

• cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la norme);

• carnetul de muncă (original şi copie);

• carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);

• carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

• actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;

• livretul militar (original şi copie);

• diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

• dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

• adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa nr. 15 la norme);

• adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

• procura specială pentru mandatar, original şi copie;

• acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

• alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

„Legea nr.76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice reglementează obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită

înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon)”, conform autorităților.

Când vei ieși la pensie, de fapt

Dacă nu știi încă data exactă la care vei ieși la pensie, Casa Națională de Pensii te va ajuta să descoperiți care este momentul în care vei putea să te numești un pensionar cu acte în regulă. Dacă accesezi site-ul oficial al instituției, vei găsi o secțiune special dedicată aflării anului pensionării. Aici ți se cer câteva informații minime, pentru ca sistemul să poată realiza calculele. Vei afla informații relevante despre pensia la limita de vârstă, pensia anticipată sau pensia anticipată parţial.

„Vârstele standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege în funcţie de sexul, luna şi anul naşterii persoanei. Acestea sunt detaliate în Anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010.

De asemenea, noul portal www.cnpp.ro dispune de aplicaţia „Când mă pot pensiona?”, care oferă date cu caracter informativ cu privire la data pensionării”, transmite instituția.


Distribuie articolul

You May Also Like