Cu toate problemele întâmpinate anul trecut, agricultura gălățeană încă funcționează la parametrii…statistici

Distribuie articolul

Administrația gălățeană se pregătește intens, în această perioadă, pentru activitatea agricolă, unele activități fiind demarate deja și se lucrează susținut. În vederea unei mai bune gestionări și managementului lucrărilor agricole, pentru anul 2024, având în vedere unele probleme întâmpinate anul trecut(întârzieri, secetă și finanțare „în hopuri”) ar fi util de avut în vedere și bilanțul activităților derulate în 2023, făcut public recent, de principalele instituții gălățene din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Despre stadiul de realizare a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, pentru acest domeniu, nu rămâne decât ca reprezentanții locali să prezinte nereușitele iar cei centrali să dispună măsurile de rigoare.

1.Direcţia pentru Agriculturã Judeţeanã Galaţi a desfãşurat activitãţi specifice domeniului agriculturii. In conformitate cu O.U.G. nr.50/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înfiinţate în primăvara anului 2022 şi afectate de seceta pedologică din perioada martie – septembrie 2022, a efectuat plãți pentru 9639 producãtori agricoli în valoare de 37.600.094 lei. Totodatã, a coordonat activitatea de evaluare a pagubelor cauzate de seceta pedologicã pentru 10081 beneficiari, suprafața afectatã fiind de 76.297,05 ha și a întocmit 2034 procese verbale de constatare a pagubelor produse de furtuni, suprafața afectatã fiind 7.739,80 ha.

Pentru agricultura ecologicã a ȋnregistrat şi avizat fișele de înscriere pentru 362 producători agricoli, suprafața totalã-32.285 ha, 7 procesatori, 1 importator, 2 depozite, 8 comercianți și 3 exportatori.

Prin derularea programelor naţionale de susținere pentru produsele deficitare a acordat ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi (37 beneficiari /60,30 ha/ platã în valoare de 895.379 lei); ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a legumelor în spaţii protejate (Ciclul I: 5860 beneficiari/ plãţi în valoare de 85.340.556 lei, Ciclul II:5220 beneficiari; ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartofi de consum ( 24 beneficiari/170,51 ha / platã în valoare de 168.771 lei).

2. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor și Materialului Sãditor Galaţi – a realizat controlul, certificarea identităţii şi testarea calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi autorizarea operatorilor economici, în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării, în conformitate cu regulile, normele tehnice şi reglementările comunitare şi internaţionale în vigoare, având ca obiective central implementarea în teritoriu a politicii agricole.

In anul 2023 a efectuat controale în teren asupra culturilor semincere declarate – 3.907 ha, a certificat loturile de semințe pentru 608 operatori economici, verificat/acceptat 600 declarații de certificare și redactat/eliberat 4.000 etichete oficiale.

3. Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi şi-a canalizat activitatea pentru îndeplinirea activitãţilor de verificare a modului în care se desfăşoară activităţile de reproducţie şi derulare a programelor de ameliorare, precum şi a programelor de conservare a resurselor genetice la animale, verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariţie, vulnerabile şi a celor nesigure. Cele 26 de obiective propuse pentru anul 2023 au fost realizate, în proporție de 100% , cu 30 acțiuni.

4. Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi – studiile pedologice şi agrochimice constituie documentaţia de bază pentru stabilirea măsurilor de protecţie, ameliorare, conservare şi folosire raţională a solurilor în scopul sporirii producţiei vegetale şi evitării poluării şi eroziunii solului.

În acest sens, a elaborat și predat 236 studii pedologice și agrochimice pentru 560 ha şi 19 buletine de analiză şi interpretare a rezultatelor obţinute.

5. Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã Galaţi – în Campania 2023, au fost depuse un număr de 16.207 cereri, cu o suprafață totală de 293.070,34 ha, efectuându-se controlul administrativ al acestora, în vederea demarării plății avansului. Campania de plată în avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plată în anul 2023 s-a desfășurat în perioada 16.10.2023-29 noiembrie 2023, fiind autorizați un număr de 14.258 fermieri, suma autorizată fiind de 19.955.913,68 euro.

Referitor la ajutoarele de stat, în anul 2023 s-au primit și autorizat la platã un numãr de 2.378 cereri cu valoare de 25.322.462 lei, reprezentând schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorinã utilizatã în agriculturã, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei , utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate în agriculturãîn sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunãtãțiri funciare și 11 cereri cu valoare de 1.236.767,17 lei, reprezentând ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor. De asemenea, au fost vizate și autorizate la platã un numãr de 1.168 rentieri agricoli, suma fiind de 1.296.566,25 lei.

Prin comisiile constituite, funcționarii APIA CJ Galați au participat la verificarea în teren a spațiilor protejate, cultivate cu legume, pe ciclul II de producție, fiind verificați un numãr de 5200 fermieri, conform HG.848/15.09.2023.

6. Agentia Naţionalã de Imbunãtãţiri Funciare – Filiala Teritorialã de Imbunãtãţiri Funciare şi-a desfăşurat activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii a amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare la nivelul județului Galaţi. ANIF a pregãtit şi contractat o suprafaţã amenajatã de 95.105,32 ha, asigurând apã gratuit pânã la punctele prelevare. Au fost irigate 142.015,29 ha, din care pentru udarea I 41.321,08 ha. Totodată, a desfãşurat activitãţi specifice de verificare, analizã şi monitorizare a celor 41 proiecte implementate de OUAI/FOUAI de pe raza judeţului Galaţi şi a propus spre avizare 3 proiecte tehnice.


Distribuie articolul

You May Also Like