Cu noaptea și cu ploaia în cap: începând de astăzi se eliberează abonamentele Transurb. Toate detaliile, AICI

Distribuie articolul

Sunt cozi la casele de bilete Transurb Galați. Deși plouă, sute de gălățeni încearcă încă de la primă oră să intre în posesia abonamentelor de călătorie Transurb. Este vorba despre abonamentele gratuite sau cu preț redus de care beneficiază numeroși pensionari, șomeri și elevi. Cozile s-au format deși reprezentanții companiei locale de transport public au anunțat că beneficiarii de reduceri și gratuități au timp până pe 15 aprilie să meargă la casele de bilete și să solicite noile documente de călătorie. Până atunci, gălățenii pot folosi vechile abonamente care au expirat la sfârșitul lunii martie.

Conform deciziei Consiliului Local, persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 2.080 lei brut pe lună vor putea să-și cumpere abonament cu un cost simbolic, de 2% din prețul serviciului. Pensionarii care au pensii mai mari vor plăti între 25% și 50% din prețul unui abonament pe o linie. Pensionarii pe motiv de invaliditate, persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora vor beneficia de abonament gratuit pe o linie. Elevii, studenții de până în 26 de ani și șomerii vor plăti și ei doar doi la sută din preţul unui abonament pe o linie.

rev

 

Comunicat Societatea Transurb S.A.

Societatea Transurb S.A. anunță că, abonamentele destinate categoriilor de persoane care beneficiază de facilități la transportul public local de călători, conform noii Hotărâri a Consiliului Local Galați din 28 martie 2019, vor fi eliberate începând cu data de 8 aprilie 2019 în baza următoarelor documente:

a.Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani (abonament redus cu 98% pe o linie) – act identitate, original și copie, adeverință eliberată de Agenția Naționala de Administrare Fiscală din care să rezulte că nu realizează venituri .

(a) Abonamentele vor fi eliberate pe o perioadă de 3 luni.

b.Pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la 2080 lei brut/lună (abonament redus cu 98% pe o linie) – act identitate și cupon de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul, original și copie;

(b) Abonamentele vor fi eliberate pe o perioada de 3 luni sau 9 luni.

c.Pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între 2081 și 3500 lei brut/lună (abonament redus cu 50% pe o linie) – act identitate și cupon de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul, original și copie;

(c)Abonamentele vor fi eliberate lunar.

d. Pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3500 lei brut/lună (abonament redus cu 25 % pe o linie) – act identitate și cupon de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul, original și copie;(d) Abonamentele vor fi eliberate lunar.

  1. Pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr. 448/2006 și de HCL nr.126/2007, (abonament gratuit pe o linie) – act de identitate, cupon de pensie din luna anterioară pentru care se solicită abonamentul și actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de handicap, original și copie;

(e)Abonamentele vor fi eliberate în funcție de termenul de

valabilitate a deciziei medicale, fără a se depăși data de 31.12.2019

Elevii din învățământul obligatoriu profesional și liceal acreditat/autorizat din municipiul Galați (abonament redus cu 98% pe o linie) – act de identitate (după caz) și carnet de elev vizat pe anul 2018-2019 sau adeverință din care să rezulte că sunt elevi, original și copie.

(f)Abonamentele vor fie liberate pe o perioadă de 5 luni (aprilie-august 2019).

f.Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 ani, din municipiul Galați( abonament redus cu 98%pe o linie) -act de identitate și carnet student vizat pe anul 2018-2019 sau adeverință din care să rezulte calitatea de student, original și copie;

(g) Abonamentele vor fie liberate pe o perioadă de 6 luni

(aprilie-septembrie 2019).

g.Șomerii indemnizați și șomerii neindemnizați (abonament redus cu

98% pe o linie) – act identitate și carnet de evidență vizat AJOFM pentru șomeri indemnizați, iar pentru cei neindemnizați document care să ateste că sunt în evidența AJOFM;

(h) Abonamentele vor fi eliberate lunar.

h.Persoanele care obțin salariul minim pe economie de 2080 lei brut/lună (abonament redus cu 75% pe o linie) – act identitate, original și copie, adeverință din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie. În cazul persoanelor încadrate cu contract de muncă cu timp parțial vor prezenta, suplimentar, adeverință de la ANAF din care să rezulte veniturile lunare încasate.

(i)Abonamentele vor fi eliberate lunar.


Distribuie articolul

You May Also Like