Cresc cheltuielile dintr-o gospodărie mai repede decât reușim să câștigăm în plus

Distribuie articolul

Institutul Național de Statistică (INS), prin Direcția Județeană de Statistică Galați, a dat publicității ultimele date despre veniturile și cheltuielile medii lunare pe ogospodărie românească.

Astfel, în trimestrul III 2023, veniturile totale medii lunare au fost de 7.301 lei pe o gospodărie și de 2.918 lei pe persoană. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 9,5%, iar cele pe o persoană cu 9,6%.

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost, în trimestrul III 2023, de 6.432 lei pe o gospodărie (2.571 lei pe o persoană) și au reprezentat 88,1% din veniturile totale, în creștere cu 463 lei pe o gospodărie față de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,6%, iar cele pe o persoană cu 10,7%

Salariile și celelalte venituri asociate lor au fost de 5.034 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,9% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față de trimestrul II 2023 cu 2,3 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.403 lei lunar pe o gospodărie (19,2% în trimestrul III 2023, respectiv, 20,8% în trimestrul II 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură (6,5% în trimestrul III 2023, respectiv, 7,0% în trimestrul II 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiarii de prestații sociale (1,5% atât în trimestrul III 2023, cât și în trimestrul II 2023) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,0% în trimestrul III 2023, respectiv, 5,5% în trimestrul II 2023).

INS menționează că mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.909 lei, mai mari de 1,2 ori decât în mediul rural. Aceasta înseamnă că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.973 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.


Distribuie articolul

You May Also Like