ATENȚIE la FOC! Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice recoltării şi depozitării cerealelor păioase (I)

Distribuie articolul

Ca urmare a caniculei prelungite și a pericolului apariției incendiilor de vegetație, ISU Galați a transmis în teritoriu o serie de recomandări și avertismente.

Atât în perioada de pregătire, cât şi pe timpul desfăşurării campaniei agricole de vară, este necesar a se acţiona cu seriozitate şi simţ de răspundere, astfel încât întreaga recoltă de cereale păioase să fie adunată cu grijă, fără pierderi şi în cel mai scurt timp să ajungă la adăpost.

La declanşarea campaniei de recoltare a păioaselor din perioada de vară, se impune o atenţie deosebită din partea factorilor de conducere şi a personalului, întrucât riscul producerii unor incendii este mărit de temperaturile ridicate. Aceasta presupune cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar atunci când acestea se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere cu operativitate, astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.

Este de datoria consiliilor locale, primarilor, conducerilor administrative ale societăţilor comerciale şi asociaţiilor agricole, precum şi cultivatorilor individuali, să acţioneze pentru asigurarea intervenţiei operative la stingerea unor eventuale incendii, astfel încât să se poată face faţă oricărei situaţii generatoare de evenimente negative.

Având în vedere consecinţele dezastruoase pe care le pot avea incendiile asupra mediului înconjurător, vieţii şi a bunurilor, aducem la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi, astfel :

Premergător recoltatului

Maşinile (tractoarele, combinele, motoarele statice cu combustie internă, motoarele electrice, autovehiculele de transport, alte utilaje agricole) ce se vor folosi la recoltarea cerealelor vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile ce ar putea genera incendii.

Înainte de a intra în campania de recoltare, maşinile vor fi verificate de personal calificat. Se va încheia pentru fiecare maşină câte un proces-verbal în care va consemna că aceasta corespunde din punct de vedere tehnic şi al prevenirii incendiilor şi că este dotată cu mijloacele tehnice pentru stingerea acestora. Un exemplar din procesul verbal va însoţi maşina respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra conducătorului auto/mecanicului care o are în primire.

Persoanele care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruite în sensul cunoaşterii pericolelor de incendiu, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, utilizării stingătoarelor/mijloacelor tehnice.

Alimentarea maşinilor cu carburanţi

Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii, clădiri sau calea ferată.

Terenul pe care se instalează depozitul se va curăţa de iarbă, mărăcini, tufişuri etc. şi se va înconjura cu o fâşie arată, lată de cel puţin 5 m.

În cazul în care nu se poate respecta distanţa de 100 m faţă de lan, se va elibera o porţiune de teren care se va ara complet pe o suprafaţă de 100 x 100 m, pe care se instalează depo­zitul de carburanţi.

La alimentarea cu carburanţi, se vor respecta următoarele reguli:

  • în mod obişnuit, alimentarea se va face numai la punctele de alimentare şi numai ziua, înainte de începerea activităţii;
  • când alimentarea se face pe mirişte sau pe arie, se vor lua măsuri să nu se producă scurgeri de carburanţi; dacă s-au produs, carburantul va fi acoperit cu pământ mărunţit;
  • dacă, în mod excepţional, alimentarea este necesară şi pe timpul nopţii, aceasta se va face numai în afara lanurilor şi ariilor şi numai la lumina electrică sau a farurilor unei alte maşini;
  • aducerea carburanţilor din depozit la punctele de alimentare se va face numai în vase metalice închise;
  • alimentarea se va face cu motorul oprit.

Distribuie articolul

You May Also Like