AGENŢIA ANTIDROG: lupta cu traficanții și consumul în creștere al substanțelor interzise este intensă

Distribuie articolul

Recent, Agenţia naţională antidrog și-a evaluat activitaţea desfăşurată în anul 2023.

În anul 2023, activitatea Agenției Naționale Antidrog (ANA) s-a materializat atât în coordonarea, evaluarea şi monitorizarea, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, cât şi în dezvoltarea, promovarea şi implementarea, într-o manieră unitară, integrată şi continuă, a răspunsului din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

Anul trecut, Agenția Națională Antidrog a continuat asigurarea furnizării de servicii de asistenţă integrată pentru persoanele consumatoare de droguri, prin rețeaua teritorială formată din 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA), prin cele 3 Programe de Asistență Integrată a Adicțiilor (PAIA) din municipiul Bucureşti și prin Programul de Asistență Mobilă, pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate la nivelul centrelor de reţinere și arestare preventivă din București. În perioada analizată, au beneficiat de serviciile oferite de specialiștii antidrog, 2679 persoane consumatoare de droguri.

Potrivit comisarului șef de poliție Ene Angela-Mihaela, șeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați, în ceea ce privește domeniul prevenirii consumului de droguri, în anul 2023, specialiștii antidrog au desfășurat 35.000 activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, dar și activități punctuale de informare, educare și conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanțe psihoactive, de care au beneficiat peste 760.000 de persoane: preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice, părinți, asistenți maternali, copii instituționalizați, specialiști în asistență socială, personal medical, consumatori și foști consumatori de alcool și droguri, comunitățile locale, în general.

Activitățile de prevenire a consumului de droguri, care includ intervenții structurate pentru fiecare categorie de vârstă, s-au realizat în mod unitar, la nivel national, în școală, familie și comunitate.

Pe parcursul anului 2023, au fost emise, prin intermediul Sistemului european de avertizare rapidă privind drogurile sintetice, 26 notificări, la nivel european, şi 22 notificări pentru noi substanţe identificate pe teritoriul naţional.

Totodată, la nivelul ANA, a fost operaționalizat, anul trecut, Grupul de avertizare timpurie privind noile substanțe și amestecuri de substanțe cu efect psihoactiv apărute pe piață, în cadrul căruia au fost dezbătute problemele curente și au fost propuse soluții pentru reducerea fenomenului noilor substanțe și amestecuri de substanțe cu efect psihoactiv apărute pe piața drogurilor, în scopul fundamentării răspunsului autorităților la acest fenomen.

Principala prioritate a Agenției Naționale Antidrog pentru perioada următoare privește regândirea rolului instituțional, în vederea gestionării eficiente a fenomenului consumului de droguri, atât din perspectiva sănătății publice, cât și a siguranței cetățeanului, astfel încât să fie eliminate suprapunerile de competențe cu alte instituții ale statului, iar pe de altă parte, să crească eficiența activităților derulate, precum și utilizarea judicioasă a resurselor alocate în acest sens.


Distribuie articolul

You May Also Like